Lệnh 25/2014/L-CTN

Ngày có hiệu lực: 08/12/2014 LỆNH Về việc công bố Luật ___________ CHỦ TỊCHNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến…

Nghị định 79/2016/NĐ-CP

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016 NGHỊ ĐỊNH  Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà…

Luật 66/2014/QH13 kinh doanh BĐS

Ngày có hiệu lực: 01/07/2015QUỐC HỘISố: 66/2014/QH13CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 LUẬT Kinh doanh bất…

End of content

No more pages to load