Sở Xây dựng kiến nghị UBND Tp.HCM sớm có ý kiến, để thống nhất phương thức xác nhận hoàn tất nghĩa vụ tài chính nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại.

Kiến nghị thống nhất phương thức xác nhận hoàn tất nghĩa vụ tài chính nhà ở xã hội tại dự án thương mại

Theo Sở Xây dựng, trên cơ sở ý kiến của các sở ngành liên quan, thành phố đã thống nhất không giao Sở Tài chính là cơ quan tiếp nhận, tham mưu, đề xuất UBND TP xác nhận hoàn tất nghĩa vụ tài chính với các dự án mà chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội, bằng hình thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội là UBND Tp.HCM.

Tuy nhiên, Văn phòng UBND TP chưa có thông báo triển khai nội dung này. Để có cơ sở thực hiện, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP sớm có ý kiến, để thống nhất phương thức xác nhận hoàn tất nghĩa vụ tài chính nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại.

Theo đó, thống nhất UBND TP là cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội. Trên cơ sở đó, với các dự án nhà ở thương mại, phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10ha, cam kết thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng một trong ba hình thức: Bàn giao quỹ đất 20% tại dự án, nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, chuyển giao quỹ nhà tương đương giá trị 20% quỹ đất.