Mặt Bằng Chung Cư N01 Hạ Đình

Tổng Thể  Chung Cư N01 Hạ Đình

Số căn hộ/ tầng           : 12 Căn

Loại căn hộ điển hình  : 4 Căn (A,B,C,D)

Diện tích căn hộ          : 54 – 68m2

Thiết kế căn hộ            : 2 ngủ/ 2wc / phòng khách / phòng ăn

           : 2 ngủ/ 1wc / phòng khách / phòng ăn

Mặt Bằng Tổng Thể Chung Cư N01 Hạ Đình
                                                                                     Mặt Bằng Tổng Thể Chung Cư N01 Hạ Đình

 

Thiết kế căn hộ A
                                                                                              Thiết kế căn hộ kiểu A

 

Thiết kế căn hộ A
                                                                                          Thiết kế căn hộ kiểu B

 

Thiết kế căn hộ A
                                                                                                           Thiết kế căn hộ kiểu C

 

Thiết kế căn hộ A
                                                                                                                Thiết kế căn hộ kiểu D

Tiến độ thanh toán