Mặt bằng KĐT Đông Bắc thị trấn Bích Động

 

Mặt Bằng Tổng Thể Dự Án Đông Bắc Thị Trấn Bích Động
                                                                                                 Mặt Bằng Tổng Thể Dự Án Đông Bắc Thị Trấn Bích Động